Теологос

предавания

Господ е там – въведение в библейската книга Езекил

Пророк Езекил е кулминацията на така наречените големи пророци на Библията, чиято подредба е един вид предобраз на служенето на Христос. От царското потекло на Исая, през пророческото служене на Еремия достигаме до първосвещеническото служене на Езекил. И, разбира се, като такова то е тясно свързано с храма. Не случайно Езекил е наричан от Бога […]

Господ е там – въведение в библейската книга Езекил Read More »

Азбука без букви – въведение в библейската книга Плач Еремиев

Оригиналното име на книгата е „Уви!“ Защото пророкът върви по улиците и плаче за града. Плаче, защото нищо не е останало освен болка, страдание и разрушение. Подобно на Йов, Еремия е разтърсен от последиците на злото и страданието в този свят. Но за разлика от Йов, той знае, той е предсказал съда над светия град

Азбука без букви – въведение в библейската книга Плач Еремиев Read More »

Надежда отвъд хаоса – въведение в библейската книга Еремия

Той е от свещеническо потекло. Това има значение. То е символ, предобраз на истинския образ. Плаче, когато произнася Божествените присъди, както Един, който оплака Ерусалим стотици години след това. Бог избира този човек като младеж и му вдъхва неоспорима смелост да говори на хора, които не искат да слушат. Йеремия започва да пророкува и продължава

Надежда отвъд хаоса – въведение в библейската книга Еремия Read More »