Истанбулската конвенция и нашите страхове

Интервю с Венцислав Панайотов

Председател на Адвентната църква в България

Официалното становище на Адвентната църква относно Истанбулската конвенция засяга три основни тези:

  1. Ние приветстваме всички опити за борба срещу насилието;
  2. Виждаме спорни понятия, които сме описали;
  3. Призоваваме за формален обществен дебат, в който да се чуят всички мнения и да се търси диалога, а не да се минава просто през едно гласуване в Народното събрание.

Истанбулската конвенция развълнува обществото и го раздели, но не по въпроса за насилието над жените, а по друга тема – най-общо казано темата за хомосексуализма. Някои считат, че тази тема е вградена в документа, а други, че няма нищо общо с него. Развъртяха се и конспиративни теории за дългата ръка, която е планирала предварително всичко това.

Истанбулската конвенция

Инстамбулската конвенция отваря втори фронт

Истанбулската конвенция дефинира понятия и определения, които изискват тълкуване и така си отваря втори фронт. И проблемът не е само въпрос на превод. Конвенцията е против насилието над жените. Но тук възниква въпросът какво се разбира под жена? Дали понятието визира биологичния пол или се има предвид начина, по който отделния индивид се възприема.

Например, ако двама мъже живеят заедно и единият бие другия, дали насилваният влиза в понятията на конвенцията? Европейските ценности казват: Да! Тук е проблемът. От гледна точка на християнския мироглед много хора застъпват идеята, че хомосексуалната ориентация на човека не води към добро. Грехът е основен проблем на човечеството, защото разрушава личността. И така, ако някой усеща нещо в себе си – например влечение към същия пол – трябва ли това да бъде легитимирано и да се стигне дотам, че да получи правото да сключва граждански брак. И тук не говорим само за традиционното християнство, но и за юдаизма и за исляма. Религиите върху които стъпва съвременната цивилизация. Много хора не могат да приемат идеята, че обществото трябва да узакони подобна практика.

Истанбулската конвенция и реакцията на обществото

Истанбулската конвенция предизвика настроения отвъд целта на самия документ. Дискусията около нея показа, че нашето общество е силно резервирано към определени развития относно целия сектор на ЛСБТ-идеологията, които се случват в САЩ и ЕС.

Като християни ние трябва да имаме ясно становище и да внимаваме да не се оставим на омразата. Нашата позиция не бива да прекосява деянието и да стига до личността.