Бог е любов, но как по-точно?

Исус Христос и Триединството – пети епизод на поредицата „Библейски курс“

Веднъж Августин се разхождал по плажа и размишлявал. Видял малко момче да копае дупка в пясъка. Теологът го заговорил и попитал защо копае тази дупка. Детето отвърнало, че иска да пресуши морето чрез нея. Августин се усмихнал и продължил по пътя си като размишлявал: „Значи момчето си мисли, че ще изпразни морето и ще го събере в малката пясъчна дупка, която е изкопал. Колко приличаме понякога на това детенце. Мислим си, че можем да съберем представата за безграничния Бог в нашите ограничени умове.“

Божията любов

Едно от най-трудно обяснимите неща за Бога е Неговата любов. Думите Му към всеки от нас са: „Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост“ (Еремия 31:3). Какво означава вечна любов? Можем ли ние, ограничените човешки същества, да си представим безкрайната вечност? Това са понятия, които са извън нашите способности за разбиране. Такава е и грижата и любовта на Христос към всеки от нас. И това не са само думи, записани в Библията. Това е Неговият живот, който Той е пожертвал на кръста за спасението на всеки от нас.

Но има въпрос, който е добре да си зададем. Когато все още няма сътворени същества; когато Бог все още е сам във вечността, как Той е любов? Как любовта, която не е себелюбие, но насочено към другите любящо взаимоотношение, може да съществува в Бога от вечността, когато все още няма нищо, което да бъде обичано от Него? Отговорът на този въпрос намираме в Библията чрез учението за Божието Триединство.

Божието Триединство

Библейската идея за Божественото Триединство ни представя, че Бог е един. Няма много богове, както учат различните езически и политеистични религии. Но въпреки че Бог е един, Библията разкрива, че вътре в единия Бог има множественост от три личности – Отец, Син и Светия Дух. Любовта между тези личности от вечността, когато няма все още нищо сътворено е отговорът, как така Бог е любов, а не себелюбие.

Повече относно библейското учение за Божието Триединство ще ви представят пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов в поредната тема от предаването „Библейски курс“ по Радио 3:16.