Границите са важни за децата. Защо?

Крайностите не са хубаво нещо. В нито една област. И никога не са били. Но ние, без да искаме или нарочно, често залитаме към някоя. Просто защото така сме устроени.

Особено, когато става въпрос за възпитанието на децата ни. Защото там поправителни няма и когато резултатите от изпита излязат, вече е късно. Затова понякога панически се пазим от грешки. Толкова панически, че допускаме други. И често се случва така, че когато самите ние сме били жертва на една крайност като деца, или я повтаряме със собствените си деца, или обратно – отиваме в другата крайност.

Например, със строгостта и поставянето на граници.

В единия край на спектъра са родители, за които думата „непослушание“ е равна на „богохулство“ и се наказва сурово. В резултат те имат деца, слушащи и изпълняващи като войници – от страх. И когато пораснат, тези деца или несъзнателно „си връщат“ на собствените си деца с аргумента: „Мен така са ме възпитавали и ето, станах човек. И аз така ще възпитавам теб“, или ужасени от отвратени от болката, която са преживели, вътре в себе си се заклеват: „Аз никога няма да постъпвам така с децата си!“, и умишлено отказват да поставят всякакви граници.

И двете крайности имат за „краен продукт“ едни нещастни и неуверени в себе си възрастни, които на свой ред се борят с последиците, и проектират всичко върху собствените си деца.

За да се прекъсне този порочен кръг, е добре да се осъзнае

смисълът на думата „граници“

и нейната важност не само за доброто възпитание на детето, но и за бъдещото му щастие. Защо? Защото границите създават у децата усещане за сигурност и безопасност. Това е ролята на всички граници по принцип (стига употребата им да не е опорочена по някаква причина) – тротоарът е граница – не бива да слизаш от него, за да не застрашиш живота си; червените цифри на термометъра са граница – не бива да бъдат надскачани, ако искаме да останем живи; парапетът на балкона е граница; ключът на вратата е граница и така нататък.

Кои са границите, от които детето има нужда, за да расте спокойно и щастливо? Кой ги поставя? Какво да правим, ако то се бунтува срещу тях? На какво е признак този бунт? И още доста въпроси търсят своя отговор в предаването.