Християнски ценности – що е то?

В политическия език през последните години често се употребява понятието

„християнски“ или „традиционни“ ценности.

Почти в сто процента от случаите то е във връзка с ЛГБТ движението, гей парадите и изобщо с дейности и събития, свързани с хомосексуализма. И разделя обществото на две яростно воюващи групи – едните „защитават“ християнските ценности, а другите ги „рушат“; едните държат на тях, а другите ги тълкуват различно. А всъщност, никой не казва ясно и точно що е то „християнска ценност“.

Сякаш понятието се подразбира от само себе си и всеки трябва да го знае като таблицата за умножение. Ако разровим източници по темата, виждаме, че наистина всеки има своя дефиниция и не допуска съществуването на други. На всичкото отгоре, хора, които открито заявяват, че не вярват в Христос като Спасител от греха или във възкресението Му, се обявяват за защитници на християнските ценности и не виждат в това никакво противоречие – „Моята вяра е едно – казват те – а ценностите ми друго!“ Сякаш между тях няма връзка. Други наричат християнските ценности „български“, с което още повече объркват нещата, защото християнството не е българска религия. Изобщо, кашата е пълна.

А нещата всъщност са много прости и ясни –

християнските ценности са ценностите на Исус Христос.

Достатъчно е да се запознаем с живота и учението Му, и вече ще знаем кои са християнските ценности. А още по-добре – да прочетем цялата Библия. Въпреки че някои критици смятат Библията за ненадежден източник на ценности и морал. Защото съдържа описания на доста брутални събития, кървави войни и неморални постъпки. Но те пропускат факта, че… Бог не ги одобрява. Това, че нещо го пише в Библията, не означава автоматично, че е по волята на Бог. Откакто на земята има грях, много от нещата в този свят и живот е обратно на Божията воля.

За вярващите християни въпросът е много лесен – те вярват, че всичко, което Бог иска от тях, е добро и морално, следователно е ценност. И обратно, това, което им забранява да правят, е грях, тоест обратното на ценност. Например, да обичаш ближния е ценност, да си милостив е ценност, да си справедлив е ценност, да се грижиш за семейството си е ценност, да почиташ родителите си е ценност. Изобщо, ако има синтезиран списък на християнските ценности, това е Декалогът (Десетте Божи заповеди). Кой знае защо, обаче, съвременният човек ги свежда само до една от тях и разсеяно прескача останалите.