Индивидуализмът – дискусия в „Какво да кажем за…“

„Никой човек не е остров, затворен в себе си; всеки е парченце от сушата, частица от океана.“

…е казал английският поет Джон Дън

Но животът днес май го опровергава мощно.

индивидуализмът

Индивидуализмът – модерният човек го издига в култ.

Техническата революция, материалното благополучие са ни отделили един от друг, издигнали са солидни огради помежду ни. За всеки е въпрос на чест САМ да постигне мечтите си. „Лично щастие“, „личен успех“ са често повтаряни мантри.

В същото време усилено се говори за „екипност“, умението за „работа в екип“ се цени високо. Може би, защото ни е трудно.

  • Хубаво или лошо нещо е индивидуализмът?
  • Има ли нужда общността от индивидуалисти?
  • Как се създава и работи „екип от индивидуалисти“?

Ето, над такива неща разсъждаваме в студиото на радио 3:16 в дискусионното предаване „Какво да кажем за…“