Провидението и Божията воля

Провидението – това е четвъртата стъпка в опознаването на Божията воля за нас. Може би е трудно, а често и невъзможно, да разберем Божието провидение.
Сглобяването на пъзел ни помага да схванем метода. Понякога е полезно да седнем с лист и молив и да сглобим отделните парченца – да изброим всички важни събития от последните пет или десет години. Виждате ли как се появява една картина? Вместват ли се в нея решенията, които сега се опитвате да вземете?

Провидението и Моисей

Провидението не винаги работи, както си представяме. И при пъзелите е така. Възможно е да има изключения от правилата. Понякога Бог работи едновременно върху повече от една картина в живота ни и новото решение може да пасва на новата картина дори когато не е подходящо за старата. Така се случва с Моисей. Той смята, че трябва да изведе народа от Египет, но събитията не се развиват толкова бързо, колкото му се иска. Затова решава да ги ускори и сам да предприеме нещо. Убива един египтянин.

После бяга от фараона, прекосява пустинята и 40-години се грижи за стадата на тъста си от другата страна на планината. Дори не притежава свое собствено стадо! Един ден Бог се среща с него до някакъв горящ храст и му напомня за призванието да стане освободител на Божия народ. Моисей отговоря: „Не си избрал подходящия човек. Аз съм овчар. Освен това си чакал прекалено дълго. Забравил съм дори езика. Трябва да изпратиш някой друг“. Моисей смята, че „парчето от пъзела“ въобще не пасва, но Бог все още действа в живота му. Неговите намерения, които не могат да бъдат ускорени или забавени, са готови да се случат.

Провидението и Неговото разписание

Давид, Моисей и много други е трябвало да чакат години, за да се реализира Божият план в живота им. Но накрая той винаги се изпълнява. Това ни води до друга важна точка, която трябва да помним, когато мислим върху знаците на провидението: Бог се движи по „разписание“, което е различно от нашето. Сякаш изпитва удоволствие да чака до последната минута!

Може да открием лично, че Бог все още притежава същия навик. Ако сме във финансово затруднение и до тридесет дни трябва да обявим фалит, можем да бъдем спокойни! Имаме цели двадесет и девет дни или дори двадесет и девет и половина, докато се наложи Бог да се намеси.

Създадените от провидението обстоятелства са една от най-вълнуващите от осемте стъпки, които ни помагат да разберем Божията воля за нас. Там всичко е в Неговите ръце. Той е Този, Който избира времето и начина да осъществи намеренията Си. Затова следете знаците на Провидението!