Изходът от робството – въведение в библейската книга Изход

Втората библейска книга Изход представя освобождението на еврейския народ от робството в Египет. Бог призовава Моисей и по чуден начин наказва жестокостта на египтяните към Неговия народ, за да го изведе и превърне в една свободна нация, управлявана и ръководена директно от Божието присъствие.

Книгата Изход

Книгата Изход

Тя е известна и с това, че съдържа 10-те Божи заповеди, написани на камък от Бога. Този закон е разширен и приложен чрез Божиите указания дадени на Моисей. Това ще предостави мъдро ръководство на Божия народ, не само в миналото, но със своите непроменими вечни принципи дори и днес. Това е част от Божията специална грижа, с която Той иска не само да предпази Своите последователи от греха, но да проведе лечение.

Завършекът на това лечение

Това е службата на Христос за спасение на грешниците. То е символизирано в книгата Изход със службите, които Бог нарежда за светилището. Цялото светилище, всички жертви и свещениците, които ги принасят са един символ на Исус Христос и делото му. Това е разкриване на спасителния план за освобождението от робството на греха. Затова книгата Изход може да бъде наречена Христоцентрична.

Пастор Атанас Стоянов, преподавател по Петокнижие в Теологичния колеж „Стефан Константинов“. Пасторът прави кратък обзор на книгата Изход в поредната тема от поредицата „Книгата с книгите“. Чуйте го в предаването „Теологос“ по Радио 3:16.