Изненадите започват по Великден

Личността Му е като магнит за хората. Един от любимите ми автори, прави следния коментар в „Копнежът на вековете”: „Учението Му пада като дъжд – думите Му като роса. Никога преди между нас не се е движил някой толкова чист, толкова благороден, толкова благосклонен, така съзнаващ Своето божествено естество и въпреки това, толкова естествен, изпълнен с планове и цели да спаси човечеството. Макар да се отвращава до смърт от греха, Той плаче от състрадание към грешника”. Това е нашият Спасител!