Животът му бе свръхестествен

Днес повече от 2 милиарда души се определят като последователи на Исус. Неговият живот сред нас беше свръхестествен. Той е най-влиятелният човек живял някога на земята. Когато идва, умира и възкръсва, хората си казват: „Това е Той!”.

Хиляди юдеи от целия свят се събират да честват Пасхата. Сред тях е Исус от Назарет със Своите ученици. Именно на територията на юдаима се заражда религията, която днес наричаме християнство. Той се отличава от другите юдейски течения с месианското очакване, адресирано към конкретен човек – Месия. Хората се надяват на коронация, но това, което виждат, е актът на изкуплението. Исус прави нещо с космическо значение – става Божият Агнец, който носи греховете на света.
Смъртта чрез разпятие е най-тежкото наказание за убийците и рецидивистите. В древния свят това е била много по-жестока екзекуция от електрическия стол. За юдеинът, провъзгласил се за Месия, разпятието е крайната жертва. В юдейското учение има традиция, според която смъртта на праведника е вид изкупление. И до днес, когато умира известен равин, хората ридаят и се надяват кончината му да изкупи техните грехове. Но има само един Праведник, който може да направи това! Един единствен, който е без грях!