Изневярата

Има една стара шега за седмата заповед: „Не прелюбодействувай“. Моисей слиза от планина Синай и обявява:
„Имам добра и лоша новина. Добрата новина е, че Го навих само за десет, а лошата, че прелюбодейството остава“.

За трудната заповед, не на шега

Шегата казва всичко: за много хора забраната на сексуалните контакти извън брачната връзка е най-трудната заповед. И не е трудно да отгатнем причините.

Една от тях е огромната сила на сексуалното желание. Може да бъде много трудно да се удържи целостта на брака, особено когато някоя привлекателна персона се окаже сексуално или романтично на разположение.

Друга причина е свързана с естественото желание на човека да обича и да бъде обичан. За нормалните хора няма по-силна емоция от любовта.

Ако човек се влюби в някой, докато в същото време е женен, е необходимо огромно усилие, за да се избегне прелюбодейството. И ако добавим нещастното обстоятелство на брак без любов, устояването става още по-трудно.

Ето защо, шегата е смешна, тя отразява истината.

Без да съдим

За съжаление, много бракове са проблемни. И никой от нас няма право да съди поведението на другите в този свят. Никой не знае какво се случва зад вратата на един дом. Ако знаехме, може би бихме разбрали защо единия или другия търси любов извън брака. Но никоя висша цивилизация, не може да бъде създадена или да просъществува, ако прощава изневярата. Точно затова тя е забранена в Десетте заповеди.