Изработвайте спасението си

Спасението от греха и смъртта е дар от Бога. Но като всеки дар то трябва да се приеме от този, на когото се подарява. Какво означава да приемеш Божият дар?

Изработвайте спасението си - пастор Апостол Стойков

Изработвайте спасението?

Как можеш да изработваш нещо, което е дар за теб? В Библията са записани думите: „изработвайте спасението си със страх и трепет“ (Филипяни 2:12). Съществува ли някакво противоречие между тези думи и другите, които ни казват: „по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой (Ефесяни 2:8, 9). Как можем да съчетаем тези две различни идеи в едно? С помощта на пастор Апостол Стойков ще намерим библейски отговор на този и други въпроси, свързани с този текст.

Апостол Стойков е пастор вече повече от 20 години. Служил е на църквата в различни градове в България. В момента е пастор на църквата в град Кюстендил.