Кога и защо няма съвместимост?

Какво представлява съвместимостта?

Според Тълковния речник, тя е „нещо, което може да съществува заедно с други“, „максимална степен на взаимно удовлетворяване на потребностите и поведението един на друг“. Според психолозите, тя е синоним на „съответствие“. Тоест, несъвместимостта е обратното – неспособност на хората да се разберат помежду си, да действат в синхрон; с различни психични процеси и свойства на личността.

Повърхностно погледнато, всички сме „несъвместими“. Просто защото сме различни. Дори братята и сестрите от едно семейство, родени от общи родители могат да бъдат „несъвместими“ Но пък така сме замислени по сътворение. Бог създава мъж и жена, и с това залага различието в основата на семейството. Дори преди Грехопадението нашите първи родители показват типичните за пола си характеристики – все пак, Ева е по-бъбривата и общителна половинка от двойката – тя завързва разговора със змията. Защо, тогава тези различия в едни семейства са благословия, а в други проклятие? Защо едни двойки се допълват, а други се развеждат?

Съвместимостта съществува на три нива –

духовна, психологическа и физическа. Голямата грешка на повечето двойки, стигнали до посочване на несъвместимостта си като причина за развода, е че погрешно възприемат физическата съвместимост като пълна съвместимост. Решават, че щом имат удовлетворяващ сексуален живот, значи и всичко останало между тях ще ги удовлетворява. Но човекът не е просто женско и мъжко животно. За разлика от животните, той има духовна същност; има нужда да храни не само тялото, но и душата си. Много пъти хората се женят, без реално да познават добре нито партньора, нито дори себе си. Приятното преживяване в леглото ги е заблудило, че са един за друг. А понякога те не могат да бъдат дори добри приятели – до такава степен има разминаване между начина им на мислене и живот.

Най-важното, за да се избегне горчиво разочарование, е сериозният подход към създаването на семейство. Не под въздействие на моментна еуфория, а след опознаване, предбрачно съветване и целенасочено взаимодействие между разум и чувства. Защото бракът е сериозно нещо.