Когато парите не достигат

Според статистиката, парите се борят за първото място сред причините за развод с изневярата. Липсата на пари или несъгласието относно начина им на харчене често водят в залата за бракоразводни дела.

За пари се карат всички – и бедни, и богати.

Но по различни причини. И тъй като повечето от нас не са богати, да се фокусираме върху бедните. А бедните се карат за пари, защото ги нямат. Често „нямането“ е в резултат на лоша финансова организация и дисциплина. Понякога двойки с едни и същи доходи живеят по коренно различен начин – на едните парите им стигат и отношенията между тях са прекрасни, а при другите висенето над финансовата пропаст е ежедневие и отношенията им са на косъм.

Загуба на работа, погасяване на кредити, непредвидена болест, увеличаване броя на децата, непредвидени разходи за възрастни родители, неразумни и импулсивни вложения, довели до загуби… и още много неща могат да разклатят сериозно семейния кораб. На практика, това се случва с всички семейства. Без изключение. Но едни успяват да възстановят равновесието и корабът продължава да плува, а други корабокрушират и бурните води на живота ги отнасят в различни посоки.

Отношението към парите се залага още в детството –

зависи човек в какво семейство е израснал и как е възпитан да се отнася към парите си. Финансово хаотичните родители възпитават финансово хаотични деца, които на свой ред създават същия финансов хаос и в собствените си семейства един ден. Порочната верига може да се прекъсне, ако човек осъзнае, че има пропуски и пожелае да ги попълни. Ако целенасочено и съзнателно търси помощ, обучава се и се дисциплинира.

Важно е в момент на финансова криза съпрузите да не прекъсват комуникацията помежду си, да обсъждат спокойно и без взаимни обвинения своя проблем, и заедно да търсят решение. Важно е да не се опитват да се спасяват поединично (пази Боже, в наркотици, хазарт или нещо друго самоубийствено), а да работят като екип. Важно е да потърсят външна помощ, ако се почувстват неспособни да се справят. И да бъдат честни един с друг. Финансовите кризи не са краят на света, а по-скоро лакмус за силата на връзката и най-вече възможност за ново начало, и още по-силно привързване един към друг.