Колумбан: Да мисионираш сред християните в Европа

Кой е Колумбан?

Колумбан е роден през 543 г. сл. Хр. в Ирландия. Той е мисионер, който занася библейската истина в Европа във време, когато тя е залята от католически догми. Напълно посветен на волята на Бога, Колумбан е изключително надарен човек, който използва дарбите си за напредъка на Божието дело.

Учи за пастор в Бангор в Уелс и вероятно е студент там, когато Динот е директор на училището. Той е поет с голяма дарба и обича музиката. Преписва няколко пъти Библията на ръка, докато учи в Бангор. По-късно използва тези преписи на Писанието в работата си из цяла Европа. Колумбан чува за нещастното духовно и морално състояние на Франция под влиянието на папството и решава да отиде там като мисионер.

Ранно служене в Галия

Под властта на франките, Галия е опустошена от братоубийствената война между наследниците на Кловис. Възприетата от франките религия на римокатолицизма предлага много малка възможност за промяна на сърцето и живота. Това довежда до разпад на социалната структура. Най-важното нещо, което Колумбан занася в Галия, е чистотата на истинската библейска вяра, не просто като един стимулиращ идеал за интелекта, но като сила, която може да промени живота на тези, които я следват. Папството се настанява в сърцето на обществото в Галия чрез политически ходове. За разлика от него, Колумбан и сподвижниците му се настаняват на същото място като представят красотата на Божия характер и истина чрез Библията и чрез примера на собствения си живот.

Животът им е свидетелство за силата на тяхната вест. И когато хората виждат плодовете на християнската любов и благост, проявявани в живота им, пожелават да имат същото духовно преживяване като тези мисионери. Тъй като Колумбан е учен, той печели доверието на последователите на Кловис, които управляват тогава. Това му дава подкрепа и влияние, които да го подпомагат в делото. До този момент мисионерите се борят срещу езичеството, но в Европа са изправени пред съвсем различно предизвикателство – да издигнат духовния живот на тези, които са хранени с една разводнена и немощна версия на християнството.

Лишения заради каузата

Цар Гунтрам предлага на Колумбан частично разрушената крепост Анаграт, където да създаде училище. Работата, която предстои на Колумбан и неговите сподвижници, може да се определи най-малко като изпълнена с предизвикателства. Преди да построят сградите и да пожънат първата реколта, те студуват и гладуват. Често се налага да търсят горски плодове и каквото могат да намерят по земята, за да си осигурят малко храна. Те страдат толкова много, че в един случай цар Гунтрам, чувайки за тяхното положение, им изпраща храна, за да им помогне. Пред лицето на всички тези предизвикателства, те устояват като войници и успешно построяват мисионерско училище в Европа. То е като глътка свеж въздух за младите хора от околните народи.

Установяване на центрове за обучение

Под управлението на папа Григорий I, Рим в голяма степен блокира усилията за образование, като изгонва математиците от Рим, забранява преподаването на гръцки език и като цяло забранява изучаването. Хората започват да гладуват не само за библейската истина, но и за възможността да учат. Така учебният център в Анграт се оказва добре дошла възможност за младите хора да се потопят едновременно в класическото и духовното образование. В училището има такъв наплив от млади хора, че скоро се оказва твърде малко, за да отговори на нуждата и в Луксейл е създадено второ училище, а след това и трето във Фонтен. През това време приижда постоянен поток от учители и лидери от Ирландия. Те са подкрепа за първите мисионери и работата им процъфтява.

Реакцията на Рим

През 602 г. сл. Хр. римската църква, разследва увеличаването на популярността на келтското християнство и го вазприема като заплаха за нейното влияние над масите. Призовава Колумбан да се яви пред синод на епископи от Галия. Той отказва да се съобрази с това искане, а изпраща писмо, в което ги моли да не възпрепятстват работата, която той и неговите сподвижници, вършат. Заявява, че не пречат на делото на католицизма и ясно показва, само искат да бъдат оставени на мира, за да продължат работата си. Църквата обаче не откликва на молбата. Обединява сили с царица Брунхилда, съпруга на Сигберт от Австразия, и започва да руши работата на Колумбан.

Последни усилия в Италия

Пред лицето на това преследване, Колумбан решава да напусне, защото се страхува за живота на своите сподвижници. Прекарва известно време в дворовете на владетели от различни германски племена в Европа. Оставя след себе си следа с мисионерските образователни центрове в цяла Германия, Австрия и Швейцария. Накрая пристига в италианската крепост Ломбард и му е поверен разрушеният манастир Бобио от ломбардския крал Агилулф като място, в което да започне своята работа в Италия. Там възрастният учител, вече прехвърлил 70 годишна възраст, отново започва да строи ново училище, но умира около година след като завършва работата си в Бобио.

Ясно чувство за мисия

Делото на Колумбан е свидетелство за силата на един посветен на Исус живот. Той е изпълнен с мисия за Христос. Колумбан разбира добре работата, която Бог го призовава да извърши. Той не само откликва на този призив, но отдава целия си живот на него. Да имаш ясно чувство за мисия – това е една от най-мотивиращите сили, известни на човека. Тя може да подтикне дори най-безжизнените общества към целенасочено, съзнателно и енергично действие. Ясното чувство за мисия помага на Колумбан да устои пред лицето на трудностите. Той посвещава себе си с цяло сърце на делото и оставя толкова силно влияние върху живота на много хора.

Мисията определя посоката на живота. Накъде вървите? Какъв мисионски фокус ви води натам?


Гледайте видеото по темата:
https://hopetv.bg/динауд-и-колумбан-5

Може да научите повече за поредицата „Произход“ и за създателите ѝ на техния уебсайт на английски език: https://www.lineagejourney.com