Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев

Въпросът „Кой е Исус Христос?“ не е просто исторически. Историците са спорели и продължават да спорят относно идентичността на Исус. Но фактите са красноречиви. Историческите документи и свидетелства потвърждават много повече съществуването и божествените претенции на Исус, отколкото много други исторически личности, в чието реално съществуване никой не се съмнява. Но макар фактите да са важни, по-важно е отношението и позицията, която заема всеки относно Исус.

Съдбоносен въпрос

Ако ние успеем да разберем какъв е Христос за нас, това ще промени драматично живота ни. Млад мъж влиза в църква с убеждения, че знае и със самочувствие, че разбира добре. Но с него се случва нещо, което го променя напълно. Животът му поема нов курс. И всичко това е благодарение на отговора на въпроса „Кой е Исус за теб?“

Това не е просто някакъв интелектуален въпрос. Това не е исторически или фактологичен въпрос. Това е въпрос на смисъл и значение. Въпросът е на взаимоотношение. Затова когато учениците на Христос решително отговориха, те получиха уверението, че само Бог може да доведе човека до истинския отговор, до истинско преживяване, което променя живота завинаги.

Слушайте библейското послание на п-р Петър Кузев, за да разберете повече по темата. Защото тя е от съдбоносно значение за бъдещето и живота ви.