Кой хлопа на Рождество – библейско послание от един хотелиер

Празникът хлопа на вратата. Милиони християни празнуват днес. Празнуват даже нехристияни. Но може би повечето и от едните и от другите не знаят точно какво празнуват. Инерцията от традицията, изпразнена от съдържание винаги е по-голяма от разбирането за смисъла на самото съдържание.

Библейското значение на Рождество

Смисълът на Рождество Христово е библейски. Смисълът е раждането на най-великата личност, която е живяла на нашата земя. Това е Исус Христос. Затова дори историците са разделили историята на две части – преди и след Раждането на Христос.

В предаването ще научим нещо повече за това раждане. Един гост ще ни разкаже какъв смисъл вижда в този празник. Той е отдалече. Идва от Витлеем Юдейски. Занимава се с хотелиерство и иска да ни представи своята гледна точка и какво е научил от това събитие лично за себе си. Вярвам, че ще помогне и на нас да научим нещо полезно.

Има доста върху какво да размишляваме през тези почивни дни. Надявам се да ги оползотворим пълноценно. И да разгледаме отново смисъла на празника, смисълът на това събитие, станало преди повече от 2000 години. Пожелавам ви благословени почивни дни.