Магистралите на щастието

Три урока от Вавилонската кула

Кои са важните теми днес? Говорим за сигурност, нови технологии, прогрес, индекс на човешкото щастие и стандарт на живот… С други думи, идеите на Вавилонския проект са живи и здрави. Там се сблъскват два модела за човешкото щастие, които имат обща цел, но различен път до нея. Вавилонският модел е „До небето“, а Божественият – „От небето“! Опитът доказва, че двата пътя не водят до едно и също място.

Магистралите на щастието

Магистралата на щастието „До небето“

Хората се опитват да си построят собствена магистрала на щастието и да вземат мерки в случай, че Господ не одобри плановете им! Всички са заедно! Строежът на Вавилонската кула ангажира пълния капацитет на човешкия потенциал – творчески и управленски. Хората не разполагат с ресурси. Камъните са дефицит в Сенаарската земя. Затова „строителните инженери“ измислят нова технология – тухли от глина и кал, слепени с минерална смола. Иновативните тухли предизвикват небивал възторг. Представете си, ако бяха открили атомната енергия или двигателя с вътрешно горене!

Магистралата на щастието „От небето!“

Щастието слиза от горе! Това е Божият начин? Този план се разгръща в контекста на историята за Вавилонската кула и се илюстрира в живота на Авраам. Самият той е остатък от народите, които Бог разпръсва след грандоманския проект „До небето!“ Но дали наистина е благословен? С оглед на библейската дефиниция за благословение: „Плодете се и се размножавайте!“ – очевидно не. Изключително странно положение за човек, който се е доверил на Бога! Авраам и съпругата му Сара са бездетни. Годините минават, биологията си казва думата. Както знаем, старци не могат да имат деца. А те нямат наследник. Докато още се вижда светлина в тунела, Сара подготвя вавилонския завой на семейството. Нейният план внася голяма бъркотия в тяхната шатра. Сещате се – това е значението и на думата „Вавилон“! Как Бог ги връща на верния път към щастието – в Библейски нюзфийд!