На всяка почва – християнството и културата

Може ли да вирее християнската вяра във всяка култура?

Има ли растения, които виреят на всяка почва? Навсякъде по земята има растения или живи организми, които се адаптират дори при много тежки условия на живот. Има растения в ледения Сибир на север. Има растения дори и в пустинята Сахара в Африка. Но няма растение, което да се адаптира при всички условия – в горещина и суша и в студ и мраз.

Християнството и културата
  • Възможно ли е красивото цвете на християнската вяра да вирее навсякъде?
  • Може ли християнството да се адаптира към всякакви културни условия на живот и във всяко общество?

Отговорът на тези и други въпроси ще потърсим в разговора с Божидар Тончев за Християнството и културата е темата на настоящото предаване „Упражнение по вяра“.