Упражнение по вяра

предавания

Какво е човекът

Всички сме чували изразите: „човек – това звучи гордо“; или пък, „Човек с главно Ч“; или „това е един истински човек“; а някои обичат да казват „просто бъди човек“ и подобни неща. И от тези изрази научаваме колко е важно за хората понятието „човек“. Защо? Какво означава човек? Отговорът не е лесен, защото човеците са […]

Какво е човекът Read More »

Произходът – въпрос на вяра

Обичате ли дебатите? Често са безсмислени. Всеки отстоява своите убеждения, без да желае да вникне в позицията на другата страна. Често дебатиращите забравят, че изграждат своите позиции върху различна основа, затова спорът се превръща в загуба на време. Един от ожесточените дебати през последните два века е този за Произхода на човека и вселената. Еволюция

Произходът – въпрос на вяра Read More »