Някой те обича – библейско послание от п-р Стоян Петков

Млад църковен служител бил определен, за да изнесе проповедта във вечерното богослужение на църквата. Той не бил известен като добър оратор, но всички знаели за неговия посветен и отдаден на Бога живот. Темата му била изписана на таблото за съобщения и тя била: Любовта на Бога. Всички с любопитство очаквали да чуят какво ще им каже младият служител. Когато вечерният здрач започнал да се спуска над града, вярващите се събрали в църковната сграда.

Приглушената светлина от свещите, които почти не осветявали църковния салон, създавала тържествена и малко напрегната атмосфера. Накрая пред събранието се появил говорителят. Но вместо да каже нещо, той само запалил една свещ и я занесъл до разпятието пред църковния олтар. Със светлината на свещта той първо осветил бавно трънения венец. След това тържествено пренесъл светлината към двете наранени ръце и нозе на Исус, забити с гвоздеите. Накрая внимателно осветил със слабата светлина белегът с раната от копието в гърдите на нашия Господ.
Църквата и събранието били обзети от тишината, в която хората дори задържали дъха си от впечатлението, с което били изпълнени. Накрая младия служител, определен за проповедта, угасил свещта и излязъл от църквата. Той просто нямал какво друго да каже.

Уверение в любов

Жертвата на Исус на кръста е доказателство за Неговата необятна любов. Никой и нищо не може да ни отдели от нея. Бог никога няма да спре да те обича. С тази любов може да победиш всички тежки и дори непоносими обстоятелства в живота. Това е уверението, което може да получите от краткото библейско послание на п-р Стоян Петков.