Още година за безплодната смокиня

по мотиви на Лука 13:1-9
Един човек имаше в лозето си посадена смокиня. Но когато дойде да бере плод от нея, не намери. И рече на лозаря: „Ето три години идвам, очаквайки плод от тази смокиня, и не намирам. Отсечи я! Защо само да изтощава земята?“ Но той му отговори: „Господарю, остави я и тази година, за да я окопая и наторя. И ако даде плод, добре, ако ли не, на следната година ще я отсечеш“.

Вид смокиня или сорт грозде

Да видите смокиня в Израел, не е нещо извънредно. Почти във всяко лозе има смокиново дърво, което ражда цели 10 месеца в годината. Но точно дървото – главен герой на историята, е безплодно.

За разлика от дивите дървета, тази смокиня не е оставена на произвола на природата. Тя е получила специални грижи, просто защото е насадена в лозе. Гледана е както трябва – подрязана, прекопана и наторена. Очаква се да има плодове, но тя упорито не ражда вече 7-ма година. А кой иска ялово дърво?

Но кого пречи едно пустеещо дърво?

Всъщност кого наранява дърво, което не ражда? То е просто едно дърво, нали? Или не? Нужни са 3 години, за да даде една смокиня плод. А сега е вече 7-мата година. Времето изтича. Плод няма. Дървото носи само негативи: смокинята заема място и изисква много време, енергия и ресурси, за да стане плодородна. Всичко е направено, но резултат няма. И всъщност, ако беше диво, дървото можеше и да пустее. Но понеже е питомно и се намира в лозе, на практика то изсмуква соковете на лозите, техния живот. Безплодното дърво запустява земята, затова трябва да се отсече.

Лозарят моли собственика за отсрочка и предлага компромис: Дай ми още една година. Дай ми шанс да видя какво още мога да направя. Ако след това дървото не роди, отсечи го.

Тор за лидери

Исус вмъква малко хумор в тази малка история. Смокинята е символ на книжниците и фарисеите. Това, от което се нуждаят, е малко повече наторяване. Гръцката дума koprion буквално означава оборска тор. В това време публиката се подсмива и даже малко злорадства. Главните свещеници и учителите на закона, чиято работа е да наторяват другите, спешно се нуждаят от тор за себе си.

Апликация: стерилизация на общността

Духовните водачи са засадени в „Божието лозе“ и се очаква да раждат плодове. Когато лидерството е безплодно, то не само губи своя авторитет, но стерилизира и общността, на която трябва да служи.

Бог няма да търпи безкрайно тази ситуация. Той действа, за да прощава и обновява безплодните водачи. Нито едно смокиново дърво не може да се подрязва и наторява само; обаче плодното дърво ще отговори на грижата с раждане.