Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски

Песните на Библията са псалми. Съдържат палитра от емоции. И много мъдрост за всички ситуации в живота. Дори за смъртта. Най-вече за смъртта. Защото какво има отвъд? Въпрос с повишена трудност, на който може да отговори само информиран с темата. А има ли такъв? Смъртта е неизвестна. Тя е неизвестното пред нас.

Библията говори

Благодарение на надеждата, отговорът носи спокойствие и радост. Библията осветява пътя отвъд. В нея е записана историята на Онзи, който е по-силен от смъртта. Исус се е върнал от нея. И ни учи за бъдещето.