По Неговите стъпки… До Пришествието – интервю с Президента Тед Уилсън


Библейската есхатология беше темата на Четвъртата международна библейска конференция. Тя се проведе в Рим между 11 и 21 юни, 2018. Повече от 300 теолози от целия свят бяха събрани, за да дискутират събитията от края на времето на човешката история, в което живеем.

До Пришествието – интервю с Президента Тед Уилсън

Пророчества за Пришествието

Важен акцент на конференцията бяха докладите и изследванията на различни водещи теолози по света относно Пришествието на Исус Христос. Основни библейски текстове, които се разглеждаха и обсъждаха бяха старозаветната книга на пророк Данаил и новозаветната Откровение на Йоан. Думите на Христос от Евангелието от Матей 24 глава също представляват интерес за учените, които изучават библейската есхатология. Предупрежденията и събитията описани в нея са от ключово значение за разбирането ни за края на времето.

Библията нарича Пришествието на Христос „блажената надежда“ на всички християни. Затова и темата за библейската есхатология е от такова съществено значение, че събира учени от всички континенти, които споделят и дискутират своите разбирания. Интересно беше представеното на конференцията от представители на страни, в които доминиращата вяра не е християнската. Те разказаха, че в другите религии темата и идеята за Пришествието и края на света също е важна и дискутирана в някаква степен.

Интервю с Президента Тед Уилсън

Един от участниците на конференцията беше президентът на 20 милионната адвентна църква. Той имаше специална вест, която представи пред събранието. За радост на българските слушатели, той се съгласи да даде кратко интервю, специално за радио 3:16. В него сподели свои лични духовни преживявания и насърчения за това, християните да следват по стъпките на Христос. Това означава да бъдат активни и полезни в обществото и да поддържат всеки ден постоянно връзката си с Господ Исус.

Повече за това, което пастор Уилсън сподели пред микрофона може да чуете в предаването „Вярата днес“…

интервю с Тед Уилсън

Президента на Световната адвентна църква, пастор Тед Уилсън е избран през 2010. Преди това е служил на църквата в различни континенти и държави по света. Има магистърски степени от университетите Ендрюс и Лома Линда и докторска степен по религиозно образование от университета в Ню Йорк. Заедно със своята съпруга Нанси имат десет внуци от три дъщери (две от тях са съпруги на пастори, а третата на лекар).