Цялата истина за бременността на Мария

Това се случва няколко месеца преди Мария да каже „да“ на Йосиф. Ангел Гавраил я посещава насаме и вади изпод крилото си новина за очаквано дете. Но понеже нашите вътрешни прожектори осветяват биографията на Исус от края към началото – или от кръста към въплъщението – трудно си даваме сметка, че идеята за бременността предизвиква радост и шок!

Мария е уведомена, че ще забременее преди брака. Ние все пак сме го виждали и няма да се потресем от морала на годеницата. Но светът на Тората не прощава на момичета в нейното положение!

за бременността на Мария

Бременността е факт, скандалът е неизбежен!

Можем само да предположим какво минава през главата на Мария. Как ще реагира Йосиф, този набожен човек, който уважава Тората, когато научи за ненавременната бременност? Дали ще откаже да приложи законовите мерки, или ще я изостави и ще обрече нея и предполагаемия Месия на мизерия. Най-вероятно местните ще отхвърлят детето й и ще му се присмиват. Незаконнородените ги изключват от живота на общността… И понеже нейното положение се окачествява като прелюбодейство, ако не се стигне до убийство с камъни, се прилага закона за горчивата вода, придружен с публично унижение за назидание.

Бременността слага точка на нормалния живот!

Мария никога вече няма да има нормален живот. Нейното семейство, съседите и приятелите й няма да гледат на нея, както преди. И става ясно колко малко хора са повярвали в нейната версия, след като 30 години по-късно опонентите на Исус се опитват да Го уязвят с оскърбление: „Ние знаем кой е нашият баща!“ С други думи, ти не знаеш кой е баща ти, а си тръгнал да ни учиш! Близко до ума! – тези слухове са дошли от Назарет и не са отшумели толкова години… Затова, когато казва: „Ето Господната слугиня, нека ми бъде според волята ти!“, Мария започва да носи своя кръст още преди Исус да се е родил. Но в това е и нейното неизказано щастие – да стане майка на
Месията!