Пред огнената пещ – интервю с д-р Джоузеф Кидър

Горещо е. Сякаш си пред огнената пещ. Нормално. Все пак това е Ирак. Още в библейски времена е било горещо. Там, близо до град Ниневия, пророк Йона затова негодува за листата на една тиква. Когато пече като в пещ, съвсем друго е да си на сянка, та била тя и от тиква. И в интервюто с д-р Кидър ще чуем някои идеи за това какво си мисли човек, когато се намира пред горещината на огнената пещ.

Ирак – интервю с Джоузеф Кидър

Историята на д-р Джоузеф Кидър

И преди съм чувал неговата история. Това ме въодушеви, когато го срещнах в Рим на Четвъртата международна библейска конференция. Веднага планирах интервюто с него. А когато му показах въпросите си, той ме помоли да помисли малко върху тях и да проведем интервюто на следващия ден. Такива са докторите по теология – обичат подготовката. И това е нормално, защото как да събереш чудото, което Бог извършва с твоя живот и твоята история в едно кратко интервю.

С усмивка, която заразява и повдига духа на събеседника, д-р Кидър споделя с мен как искал да стане инженер още от деня, когато се родил. И в своята история разказва подробно как е преследвал тази своя голяма мечта. Какво ли би станало, ако беше преследвал така настървено другата си мечта – да стане като краля на футбола Пеле – живия идол на неговото детство? Все пак точно един ден, определен за тренировка по футбол, променя живота му завинаги. Той се среща с Исус Христос и то на… Големия екран. В една малка християнска адвентна църква в Багдат. Какво се случва след това? Ще разберете подробностите от завладяващата история, която д-р Кидър сам разказва пред микрофона за слушателите на Радио 3:16.

Огнената пещ – интервю с Джоузеф Кидър

Пред огнената пещ

Част от историята му много прилича на изпита на трима млади хора като него. Техните преживявания също се развиват на територията на Ирак, но 2500 години по-рано. Те са на прага на огнената пещ и трябва да избират. Когато д-р Кидър чува тяхната история, той трябва да вземе решение като тях. Последиците за него могат да бъдат също така смъртоносни, каквито са могли да бъдат и за тримата младежи. Бог обаче винаги има план за нашия живот. Не винаги можем да го разберем напълно пред огнената пещ. Но там сме призовани да вземем своите важни и съдбоносни решения в живота си. Точно както д-р Джозеф Кидър ги е взел и както те напълно преобърнали живота му…