Ръка на рамото на някой друг – интервю с директора на фондация АДРА България

Всеки в този свят се нуждае от ръка, която да бъде поставена на рамото на някой друг по един хубав, истински начин.
(Мариян Димитров, директор на фондация АДРА България)

Началото е през Първата световна война. Група християни, доброволци искат да помагат на бедстващите хора от войната. Тяхната дейност се разширява постепенно, макар че войната е приключила. Но бедстващите райони, наводненията, земетресенията и епидемиите продължават да се случват и хората засегнати от тях имат нужда от подкрепата на една добра ръка.

фондация АДРА - зелената линейка

За АДРА

Малката организация на тази група християни се разраства в мащабна дейност по целия свят. Офисите на АДРА се намират понастоящем в 125 държави на всички континенти и във всяка страна на Европа. Правителствата на много от развитите държави предоставят своите фондове, заради доверието, което е спечелила в световен мащаб фондация АДРА. Тя е член на световната организация на фондациите към ООН и към Европейската общност.

директора на АДРА България

Фондация АДРА България

В нашата страна е открито представителство на организацията след падането на комунизма. Още със старта през 1992, фондация АДРА започва да работи активно за подпомагане на нуждаещите се в България. Осъществява тясно сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Министерство на образованието и науката; Агенцията за чуждестранна помощ; Държавна Агенция за Бежанците към Министерски Съвет, както и с Общините и общинските администрации.

За много кратко време АДРА България изгражда солидна мрежа от сътрудници и доброволци в повече от 150 селища на страната. Във всеки един момент те са готови да се включват в различни инициативи и при случаи на кризисни ситуации и бедствия.

АДРА България - зелената линейка

Мобилен лекарски кабинет – зелената линейка

Една от последните инициативи в полза на обществото е оборудването на мобилен лекарски кабинет. С негова помощ АДРА България предоставя безплатна и напълно безвъзмездна помощ в много населени места на страната.

Повече за тази находчива и полезна инициатива, както и за другите програми и планове на организацията слушайте в предаването на радио 3:16, „Вярата днес“. Директорът на АДРА България ни пренася в света на доброволчеството и благотворителността. Споделя също каква е ролята на библейската вяра за успеха и благоденствието на обществото.