Родителите пишат сценария на живота

Отдавна са отминали времената, когато хората са вярвали в „съдбата“ – каквото ти е писано, това ще стане. Как ще мине животът ти не го решаваш ти. Макар суеверията понякога да вземат връх и хората да изпитват страх, че „някой друг“ направлява живота им, съвременният човек е достатъчно секуларен и цивилизован, за да има самочувствието, че сам пише сценария на живота си. Дори вярващите хора знаят, че Бог не е кукловод и те сами вземат решенията и правят изборите си.

И все пак, съзнателно или не,

родителите до голяма степен „пишат сценария“

на живота на децата си. Семейният модел, семейните взаимоотношения, сред които пораства едно дете, залагат матрица, от която то трудно може да излезе, когато порасне. Дори не подозираме какви аспекти от живота му се залагат още в неговата несъзнателна възраст.

Например, навиците за общуване. Дали човек е способен свободно да изразява чувствата си или ги потиска; дали изпитва потребност да се грижи и интересува от другите, или дори не се сеща за това; дали обича да споделя, да подарява, да доставя радост на другите или обратно – потаен е, консуматорски настроен и изискващ – всичко това той го научава в собственото си семейство, просто наблюдавайки неговия модел (и участвайки неволно в него).

И това го пише в сценария…

Или способността за адаптация към нови условия, нова среда; справянето със загубите, психическата устойчивост на стрес; умението да се грижи за физическия и душевния си комфорт при всякакви условия – това също са неща, които детето учи от родителите си. От тях зависи да го подлагат на „дозиран и контролиран стрес“, така че то да изгради собствен гръбнак и рефлекси за реакция на трудности.

Или лидерските умения – да, те са до голяма степен генетично обусловени, но все пак, едно дете с лидерски заложби може да се развие като ценен лидер или като хитър манипулатор – пак зависи от „сценария“, към който се придържат неговите родители.

Да не говорим за здравословните навици, ценностната система и справянето с гнева. И за още много аспекти от живота, чиито сценарии се пишат от родителите в най-ранно детство.