Съвместно съжителство или брак?

Само преди трийсет години раждането на дете с баща неизвестен беше повод за коментари и осъдително клатене на глава. Млада майка без халка на пръста и свидетелство за брак се гледаше особено в родилните отделения. Единствено майките от ниските социални прослойки предпочитаха това заради по-високите детски, които получаваха като самотни майки.

Живот без брак.

Деца, родени без брак

Официалната статистика за 2018 гласи, че за пръв път в историята на България повече от 50 процента от новородените бебета са на майки, които официално се водят неомъжени. Разбра се, бащите на тези бебета далеч не са неизвестни. Напротив, повечето от тях с охота признават децата и им дават името си. Мотивът изобщо не е “високи детски”, защото голяма част от двойките са финансово осигурени, с добри професии и заплати.

Причината е в “новия модел” на семейство – съвместното съжителство. По-голямата част от семейните двойки живеят без да имат сключен граждански или църковен брак. Живеят като стопроцентови, пълноценни семейства – с всички права и задължения, радости, тревоги и конфликти; с деца (понякога дори повече от две!) и отговорности. Но… “неженени” според официалните им документи. Защо? Защо този модел придоби такива епидемични размери, беше прегърнат с такъв ентусиазъм от общественото мнение и се смята за нещо нормално вече дори от религиозните хора? Кое е толкова привлекателно в него, с какво е по-успешен от традиционния модел?

Съвместно съжителство vs. брак

Аргументите на неговите защитници варират от: “Не искам да си усложнявам живота” до “Подписите убиват любовта”. Всъщност, най-важният аргумент – този, който е в основата на всички останали – е свързан с евентуалната раздяла. Хората вече дотолкова са свикнали с идеята “всичко е временно”, че се събират с “любовта на живота си” с ясното съзнание, че това няма да е до живот. И тъй като разводите са скъпо нещо, свързано с много травми и усложнения, най-добре да си ги спестим, като изобщо не се женим. Звучи логично и разумно. Ако не се женим “докато смъртта ви раздели”.

И тук нашите християнски ценности се сблъскват челно с тази логика. Какво да кажем за… съвместното съжителство като алтернатива на брака.