Смъртта на смъртта – библейско послание за Великден

Един баща и двете му момчета били на разходка в полето. Пчела ужилила големия му син по лицето. След това забръмчала около малкия му син. От страх той паднал на земята и се затъркалял с крясъци и плач. Тогава бащата му го вдигнал със силните си ръце и му казал, че не трябва да плаче, нито да се страхува от пчелата, защото тя вече е безопасна. Загубила е оръжието си. Като отишъл при голямото си момче, той извадил малкото черно жило от бузата му и казал на по-малкото си дете: „Пчелата не може да те нарани, ето къде е жилото ѝ“.

Краят на смъртта

Смъртта е победена. Доказателство за това е възкресението на Исус Христос. В Римляни 6:9 апостол Павел пише: „Христос като бе възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.“

Благодарение на Исус, смъртта е победен враг. Жилото, с което тя е поразявала безпощадно всички, е вече изтръгнато. Затова Павел възкликва с риторичния въпрос: „О, смърт, къде ти е жилото?“ (1Коринт 15:55)

Слушайте библейското послание за Великден от п-р Борислав Йорданов.