Свещената библиотека – 2 част

От поредицата „Книгата с книгите“

Библията не е една книга, а библиотека от книги.

  • Какви книги съдържа и какъв е техният жанр?
  • На какви езици е писана Библията?
  • Какво представлява разделението Стар и Нов завет?

Вярваме, че Авторът на Библията е Бог.

  • Но как Бог е написал Библията на практика?
  • Как се разбира, на кои книги Бог е автор и на кои не?
  • Какво представлява понятието Библейски канон и как се е стигнало до него?

Библията е универсална книга, която съдържа вест за всяко поколение във всички векове. Каква е основната вест на Библията? И какво значение има това за нашия живот?

библиотека

Поредицата „Книгата с книгите“ накратко ще опише Библията. В поредицата ще разглеждаме какво е съдържанието
и посланието на библейските книги, защо са били написани и какво е тяхното значение за нас днес. Теологът д-р Емил Гаджалов ще ни помогне да направим един кратък преглед на тази мини-библиотека, наречена Библия.

Д-р Емил Гаджалов е Директор на Теологичния колеж „Стефан Константинов“. Завършил е теология в Колонж, Франция. Има магистърска степен по теология от Софийския Университет, а през 2016 година защити докторската си степен там върху старозаветната книга Еклесиаст.