Тайната вечеря – на една маса с Бога

Тайната вечеря на Исус. Също като последната семейна вечер преди дълго пътуване: да седнем на една маса с бяла покривка. После да помълчим. Да се помолим… На сбогуване! Вижте очите на този, който си тръгва, и очите на тези, които остават! Колко много казани и още повече – неизказани неща!

тайната вечеря

Тайната вечеря с учениците

„Така съм копнял да бъде с вас, преди да пострадам…“ Всичко е толкова лично и някак изповедно. Исус знае, че ще бъде заклан като агне на другия ден. Това е време на мощни вътрешни протуберанси, притеснения и страхове. Той иска да бъде с тях на тази последна тайна вечеря… Но те са особено неадекватни тази вечер. Първо, идват скарани. Исус отваря дума за Своето страдание. Но те не са впечатлени. Играят в собствения си филм. Дори не Му обръщат внимание. Заети са с друго. Говорят си с погледи! И отстрани е съвсем очевидно – става дума за ревност и съперничество. Атмосферата е тягостна. Още на вратата се бутат кой да седне до Исус. Всеки има стратегия, но местата са две. Йоан сяда отдясно. Юда – отляво, макар вече да е правил уговорки с убийците Му. И дори извън всяко приличие, учениците успяват да се скарат на масата по въпроса: Кой е по-голям! Тайната вечеря за тях е като сергия на пазар, последна разпродажба на високи постове.

Тайната вечеря с нас

Тази вечеря може да бъде и нещо като притча за нашия живот. Големият въпрос е за какво говорим с Бога, докато седим на една маса с Него? Дали за това, което иска Той да ни каже? Или има друго, което ни вълнува повече? Най-важният въпрос – ми каза един проповедник – е да разбера какво точно иска Бог от мен! Да, понякога след дълго преследване на това, което искам или търся, или ме вълнува, или ме удовлетворява, или просто ме кефи, стигаме и до същественото. Как Бог вижда живота ми? Според Него в какво съм добър? Какво мога да направя за Него, което да ме осмисли?…. Нали разбирате, тук Бог казва, а не аз си приказвам. Оказва се, че никак не е лесно да извадим себе си пред скоби, за да Го чуем на нашата „тайна вечеря“ с Него.