Той е винаги до нас – въведение в библейската книга Естир

Възможно ли е в книга от Библията да не се спомене нито веднъж за Бога? Че каква е тази книга, ще попитате вие? Как така тази книга е в Библията? Защо изобщо е там, след като не споменава нито веднъж за Бога? Това са уместни въпроси. Но всеки, който прочете библейската книга Естир, ще разбере, че Бог не само присъства осезаемо в нея, а и действа чудно в полза на своя народ.

Естир - въведение

Той е до теб

Буквално всяка сцена от драматичната история на Естир е изпълнена с присъствието на Бога и с верността Му. Силното библейско послание е, че нищо не е оставено на случайността, но е под Божия контрол. Независимо, че събитията са неблагоприятни и надвисват като тъмни облаци над главните действащи лица, Естир и Мардохей и техния народ, независимо, че присъдата е издадена и нещо не може да промени този царски закон, дори и самият цар, Бог държи нещата в своите ръце. Това е урок, който ни предава, че Той има план, дори когато всичко изглежда хаотично и объркано за нас.

Животът може да изглежда тежък за повечето от нас. Трудностите идват рано или късно за всички хора. Когато това се случи, търсите ли Бога или напротив? Нека книгата на Естир ни окуражи, че Той е винаги до нас. Доверете му се, както направи царица Естир. Той направлява събитията за наше добро.