Тройната ангелска вест – библейско послание от пастор Васил Георгиев

Послание, предупреждение, благовестие, пророчество, извънредна и шокираща новина – какво означава понятието „Тройната ангелска вест“? Теолози изучават още от средата на 19 век и разплитат малко по малко тайната, която Бог желае да съобщи на целия свят. И Той го прави в този момент. Как по-точно?

Последната вест
Тройната ангелска вест

Последната вест

През хилядите години човешка история, Бог винаги е изпращал предупреждения на хората. Те не винаги са ги чували, но тържествената вест е отеквала по земята. Днес сме свидетели на драматични промени по целия свят. Затова не е изненада, че Бог отправя една последна вест, която вече се прогласява навсякъде. Библейското пророчество на книгата Откровение я представя добре. Има ли кой да я чуе?

Пастор Васил Георгиев ни запознава с последната вест на милост, която Христос изпраща на всеки. Тя не е таен библейски код или духовна мантра на религиозни фанатици, които не разбират за какво говорят. Тя е начин на живот на един народ, който Бог е натоварил с тържествена отговорност. Слушайте предаването „Библейски послания“ за да научите нещо повече.