В началото

Исус Христос и Сътворението – седми епизод на поредицата „Библейски курс“

Двама възрастни дядовци се запознават в самолет, тъй като местата им са едно до друго. Разговарят за различни неща и постепенно се опознават. Единият се оказва атеист, а другият вярващ в Бог евреин. Спорят известно време за верските си убеждения, но в рамките на добрия тон. Когато осъзнават, че никой не е склонен да се съгласи с разбиранията на другия, подхващат някаква различна тема. 

Атеистът пътува сам на самолета, а евреинът с децата и внуците си. Затова по време на полета атеистът забелязва вниманието, с което е обграден от близките си съседът му по място. През няколко минути някое от децата постоянно пита: „Дядо, удобно ли ти е?“, „Дядо, как се чувстваш от полета?“, „Дядо, как е храната? Искаш ли още?“, „Искаш ли моите фъстъци, дядо?“, „Да ти донеса ли вода, дядо?“, „Дядо, ако ти се ходи до тоалетната, обади се, за да те придружа“. И още много подобни неща, които продължават през цялото време.

Накрая атеистът не се стърпява и казва на вярващия: 
„Не мога да се въздържа и ще отбележа колко много ви уважават внуците и децата ви. Моите деца и внуци не ме уважават изобщо“.
Евреинът отвръща с усмивка и малка сериозна шега: 
„Ами, лесно може да се обясни. Когато ме погледнат, децата ми виждат в мен човек, който е едно стъпало по-горе от тях. В смисъл на едно поколение по-близо до Адам и Ева, които Бог създаде съвършени. Когато вашите деца ви погледнат, те виждат човек с едно стъпало по-долу от тях, или едно поколение по-близо до маймуната“.

Сътворение или еволюция – защо е важно?

Има хора, които твърдят, че Вселената се появява случайно от някакъв голям взрив. А Земята и животът на нея е продукт на процесите на еволюцията, които протичат от няколко милиарди години. И тези процеси довеждат преди няколко милиона години до еволюция на маймуните в хора. Ако вярваме в тези неща, ние ще живеем по различен начин, отколкото, ако вярваме в Сътворение, т.е. че Бог ни е сътворил.

Нашите разбирания за това откъде произлизаме ще определят много неща в живота ни. Не само начина, по който възпитаваме децата си. Нашите цели и смисъл в живота ни ще бъдат различни. Отношението ни към събитията и обстоятелствата, с които се сблъскваме ще са различни. Ценностната ни система ще бъде различна. Затова е толкова важен въпросът откъде произлизаме. 

Слушайте в предаването „Библейски курс“ с водещите Петър Кузев и Борислав Йорданов какви са основанията ни да вярваме в Сътворение от Бога.