В търсене на Исус – библейско послание от пастор Сергей Генов

„Търсете и ще намерите“ – това е добре позната формула от Библията. Просто и логично – ако искаш да намериш нещо, трябва да го потърсиш. „Който търси намира“ (Матей 7:7, 8). Няма да преувеличим, ако кажем, че всеки търси нещо в живота си. Но не всеки намира това, което търси. Причините са много. От значение обаче е да намерим най-важното. Щастливите хора знаят, че това е Исус. Как да го намерим?

Който търси намира
Който търси намира (Матей 7:7, 8)

Етапи на търсене

Пастор Сергей Генов представя в своето библейско послание как да намерим Исус. С помощта на историята на една страдаща жена, откриваме няколко етапа в този процес. В Евангелието от Марк 5 глава четем следното:

„И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше похарчила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле, като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му. Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. И на часа престана кръвотечението ѝ, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта.

И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми? Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се допря до Мене? Но Той се озърташе за да види тая, която бе сторила това. А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.“

Какви са поуките от тази история? Какво е значението ѝ за нашия живот? Слушайте предаването „Библейски послания“, за да разберете.

Сергей Генов е пастор от над 20 години и в момента е служител на църквата в град Силистра.