Емблема на спасението – нещо повече от съвършенството

Небето е мечтата на човечеството. Живот, който не познава болестите, старостта и смъртта. Без кредити, оръжия и престъпност. Живот на хармония, мир и щастие. Утопия? Аз вярвам, че този свят е възможен по една единствена причина. Бог е обещал!

Библията ни казва, че злото няма бъдеще. И грехът ще бъде изкоренен. Но каква е гаранцията, че няма да се повтори? Защото грехът се появи в най-съвършеното същество на най-съвършеното място. Може ли Бог да направи нещо повече от съвършенството, за да го предотврати?

Най-скъпото нещо във вселената – титлата Спасител

Божият отговор е Исус Христос. Творецът приема нова функция – става Спасител. Това не означава просто да се окичи с още една титла. Отец не казва на Сина: „Стани Спасител!“ И Той става и започва да спасява. Не! Бог става слуга! Исус се придвижва от най-високото до най-ниското положение. Натоварен с греха на човечеството, Той понася последиците – кръстната смърт. Нашите умове отказват да проумеят чудовищната трансформация. Така Исус придобива новата титла на цената на Своя собствен живот. Нищо друго във вселената не е по-скъпо от нашето спасение!

Емблема на спасението!

Три емблеми на спасението

1. Човешкото естество на Христос

Възкресението е факт, но учениците все още не вярват в чудото. Исус им се явява и се опитва да ги убеди, че не виждат зрителна измама. „Вижте! Аз съм същият.“ Те се уверяват, че Исус продължава да носи човешкото естество, което е получил от Мария. То става уникално и остава такова единствено в Него. Това е първата емблема на спасението.

2. Раните на Христос

Ето ми ръцете! Ето ми нозете! – казва Исус. Защо им показва това? За да видят раните. А Тома даже иска да сложи пръста си в тях. Понеже знае, че няма как да зараснат за една седмица.

Интересно е, че Библията говори за рани, а не за белези. Захария вижда небесна сцена и чува част от един разговор:
– Кой ти нанесе тези рани?
– Получих ги в дома на приятелите си – отговаря Бог.
Втората емблема на спасението са отворените рани на Христос.

3. Агне, като заклано!

„И видях сред престола…, че стоеше Агне, като заклано…“ (Откровение 5:6). С други думи, Йоан вижда, че Исус е бил разпнат. По някакъв начин Неговото преживяване на кръста ще бъде осезаемо във вечността. Виждаш Го и си казваш: Той за мен умря! По някакъв начин Неговото човешко естество изглежда сякаш е разпънато. Всички разумни творения ще виждат тази жива проповед в Него – тяхната имунизация против греха. Това е третата емблема на спасението.

И така, очаква ни един свят без грях. Бог е направил всичко, за да бъдем там. Ние, обаче, решаваме какво да направим с Неговото предложение! За мен, като пастор остава едно – мечтая си да бъдем заедно в небето, където грехът ще бъде само спомен.