Важно е слушането да завърши с чуване

Половината конфликти в семейството (а и изобщо) са заради срив в комуникацията. Единият казва нещо, другият не го чува добре, не го разбира, интерпретира го по свой начин и отговаря неадекватно. Или се разсърдва. Или откликва с агресия. И лавината се плъзва надолу. Може да се стигне до дълбок разрив, до намеса на специалисти и дори до раздяла. А всичко може да бъде избегнато, ако се слушаме внимателно.

Слушането е изкуство.

Казали са го още древните. Защото, ако слушането не завърши с чуване, е просто регистрация на шумове. Понякога внимателното изслушване и вникване в мисълта на другия решават проблема още в зародиш. Психолозите са въвели понятието „екология на отношенията“, което означава грижа за чувствата на другия, без пренебрегване на собствените. И са формулирали простички правила за поддържането на тази екология. Например: „Отправяйте ясни послания“. Ако искате да бъдете разбрани правилно, го кажете ясно, без да очаквате другият да се „досети“ за същността на посланието ви. Защото обикновено не се досеща.

Друго просто правило – „Не интерпретирайте, а питайте“. То засяга отсрещната страна. Ако единият е длъжен да формулира ясно посланията си, другият е длъжен да направи всичко възможно да ги разбере. Тоест, ако не сте напълно сигурни какво иска да каже любимият човек, направо го попитайте. Той може да се е опитал да се изрази ясно и да смята, че го е направил, но всъщност да не е. И после да остане неприятно изненадан, че не сте го разбрали. Затова, питайте. „Какво имаш предвид?“ „Не те разбрах, би ли се изяснил?“ „Искаш да кажеш, че…“ И не приключвайте разговора, докато не сте напълно сигурни какво сте чули.

Слушането не винаги предотвратява скандала, но със сигурност води до разрешаването му.

Освен това, „Скандалът не е най-страшното нещо“ – казват психолозите. Понякога ние се боим от скандала като от чума и сме готови на всякакви компромиси и отстъпки, само и само да го избегнем. Но това не винаги е най-правилната стратегия. Стига да не се обиждаме и накрая да стигнем до помирение, един разгорещен разговор няма да навреди.

И още прости правила за слушане и говорене, които спестяват рани и болки, в предаването.