За ефекта на Рингелман и синергията

Преди 1913 година френският земеделски инженер Максимилиен Рингелман описва интересен социален феномен – колкото повече се увеличава размерът на една група, толкова повече намалява продуктивността и ефективността на отделните ѝ членове. Той е наречен на него и днес можете да го откриете под названието

„Ефект на Рингелман“.

Рингелман провежда много опити – с вдигане на тежести, с дърпане на въже и други дейности – и резултатите са неизменно едни и същи. Ако един човек може да вдигне сам 100 килограма (примерно), двама не успяват да вдигнат 200, а само 186. Когато станат 8, вдигат не 800, а само 392 – по-малко от половината!

В същото време в природата съществува така наречената

„синергия“ –

общият ефект от работата на една група е по-голям от сумата на отделните ефекти на нейните членове. Доказват го многобройни примери като животът на вълците в глутница или стройната организация в пчелния кошер. В медицината има „синергия на лекарствата“ – тоест, комбинацията от две или повече лекарства дава по-силен ефект, отколкото сумарният ефект от действието на отделните лекарства. И така нататък.

Странно защо този природен закон е някак с обратен знак в социалното общуване. Всеки може да потвърди как в един екип винаги има хора, които „се скатават“ и не допринасят с нищо за общата работа. И колкото по-голям е екипът, толкова по-малко работа се свършва. Безброй комисии, надзорни съвети, мониторингови системи и прочие са доказано мудни и неефективни, дори се превръщат в обект на вицове заради пълната си безполезност понякога.

В същото време, има групи и екипи, които работят перфектно и наистина постигат мечтаната синергия. Примерите не са толкова много, колкото за обратното, но ги има. Значи е възможно за постигане. Къде е тайната тогава? В мотивацията? В чувството за отговорност? В егоизма? Как да постигнем еднакво „ниво на отдаденост“ в една група? (Много мениджъри биха дали всичко, за да чуят отговора на този въпрос. 🙂 ) Какво да правим, когато някой „скатаващ се“ съсипва енергията и резултатите в екипа ни?

Още много въпроси си задаваме в студиото на „Какво да кажем за…“ и какви отговори откриваме – чуйте в предаването.