Заплахата на хомосексуализма за обществото – интервю с д-р В. Пеев и п-р Л. Ятански

Заплашен ли е днешният свят от същата разруха, която е сполетяла древните цивилизации? Древноримският автор и политик Салустий описва следната картина на своето загниващо общество:

„XIII. 1. Трябва ли да припомням онова, на което би могъл да повярва само очевидецът? — че много граждани като частни лица изравнявали планини със земята, облицовали морета.
2. За тях, струва ми се, богатствата били за забавление; защото те биха могли да ги владеят с чест и достойнство, а пък те бързали позорно да ги пропилеят.
3. После ги обхванала не по-малка страст към блудство, лакомия и други удоволствия: мъжете започнали да се държат като жени, жените — да търгуват открито с целомъдрието си.“

Това описание отразява съвременността като в огледало. Един от белезите за поквара, която виждаме в него е моралното разложение в сексуално отношение и по-специално хомосексуалните практики.

по темата за хомосексуализма

Модата на хомосексуализма

Ако преди това понятие е предизвиквало отвращение, днес то е рафинирано в идеи и понятия, които го правят приемливо за голяма част от обществото. Благодарение на медиите и развлекателната индустрия, най-вече на лобистките средства инвестирани в нея, покварата е придобила статут на неприкосновеност. Това в огромна степен се отнася за хомосексуализма и популяризирането му като алтернатива на традиционното семейство.
Тази заплаха за устоите на обществото се маскира под формата на наука, политика, толерантност. Нейната цел е да съкруши всяка съпротива и да я обяви за невежество или фанатизъм. Младите поколения, особено в развитите държави вече са пленници на тази стратегия и промяната на парадигмата в тяхното мислене е налице.

Колоквиум за хомосексуализма

Със съзнанието за тази заплаха на хомосексуализма за обществото и дори за църквата, Теологичен колеж „Стефан Константинов“ проведе колоквиум за ръководителите на различни църкви в България. Общата тематика беше със заглавие: „Пол, брак и сексуалност – библейски ценности и съвременни тенденции“. Това са трите области, които са засегнати от новата парадигма на възприемане на хомосексуализма.
Четирима лектори представиха следните теми:

  • „Християнско ли е „богословието” на ЛГБТ в днешната църква?“ – д-р Вениамин Пеев, теолог и автор на редица монографии.
  • „Ценности, тенденции и позиции в Църквата на адвентистите от седмия ден“ – пастор Венцислав Панайотов, Председател на ЦАСД
  • „Формиране на личната и сексуалната идентичност на човека“ – пастор Ярослав Янков, психолог и психотерапевт
  • „Ролята на сексуалната идентичност в библейски контекст“ – пастор Людмил Ятански, главен пастир на църква „Блага вест“ – София

Интервю за хомосексуализма

Интервю за хомосексуализма

Двама от лекторите, д-р Пеев и пастор Ятански се съгласиха да дадат кратко интервю, специално за Радио 3:16. Част от въпросите на които отговарят са следните:

  • Кое е опасното в хомосексуалните практики, които днес се правят опити да се наложат за нещо нормално?
  • Как църквата може да се бори с тази тенденция и какви шансове има за успех?

Чуйте техните отговори в предаването „Вярата днес“ по радио 3:16.