Заразата на греха

Исус Христос и грехопадението – девети епизод на поредицата „Библейски курс“

Преди години само заради експеримента и като на шега компютърен специалист публикува реклама в известната интернет търсачка Гугъл. Текстът на рекламата е: „Персоналният ви компютър без вируси ли е? Заразете се от тук!“ За тези, които не са запознати с технологиите, ще кажа, че става въпрос за компютърен вирус, който уврежда компютъра и неговата работа. Едва ли някой ще иска да се зарази с такъв вирус. Но текстът на рекламата приканва всеки да я отвори, за да се зарази. Разбира се, замисълът е това да бъде просто експеримент, и всъщност не е имало никакъв вирус. И все пак, за шестте месеца, през които рекламата е публикувана, над 400 души я отварят, за да се заразят.

Защо тези хора правят това? Може би от любопитство или защото не са прочели добре текста на рекламата? Не можем да кажем със сигурност. Но този случай е подобен на онова, което става с човека на земята, след неговото сътворение. Наричаме го грехопадението или заразата на греха. Той прониква подобно на вирус и уврежда Божия образ в човека и неговото съвършено състояние. Освен това се предава от поколение на поколение през всички векове.

Грехопадението и последиците

Това не е легенда. Реалните проблеми на земята са предизвикани от реална ситуация, в която изпадат нашите първи родители. Недоверието в Бога и в Неговите заповеди довеждат не само Адам и Ева до грехопадението, но това се повтаря ежедневно в живота на милиардите хора по целия свят. Не е възможно да изброим всички последици от греха на земята. Но за всеки е ясно, че те засягат не само Адам и Ева, но и техните потомци – цялото човечество. Засягат в най-голяма степен и Бога.

Слушайте предаването „Библейски курс“ по Радио 3:16, за да научите повече от пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов за грехопадението и неговите последици.