Завист – да страдаш, когато другите са щастливи

Аристотел някога е казал, че

завистта е „мъката, причинена от благосъстоянието на други“.

И други философи са търсили съвършената дефиниция за завист. И според всички тях, тя е нещо зло, дори пагубно. Дори е включена в списъка със „смъртните грехове“. Може би, защото е една от Десетте заповеди, макар и последната: „Не пожелавай нищо, което принадлежи на ближния ти“.

В същото време, завистта е най-трудно доказуемото провинение. Защото не я вършим с ръцете си и не оставяме следи във физическия свят. Вършим я в ума си и ако тя не роди някакъв друг грях след това, остава завинаги скрита. В литературата има описани потресаващи истории на дълго таена завист, прикривана с лицемерна любезност, която накрая достига своята кулминация в убийство. Първото убийство в историята на човечеството също е породено от завист – Каин завидя на брат си Авел.

Всички психолози са единодушни, че

завистта е опустошителна за този, който я изпитва,

ограбва цялата му радост от живота. Колкото по-силно завижда някой, на колкото повече хора завижда, толкова по-нещастен и озлобен е. И ако не може да направи нищо, за да постигне същото щастие като обекта на своята завист, прави всичко възможно да направи него нещастен. На български си имаме дори легендарна поговорка – „Не искам на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле“. И тя има толкова дълбоки корени в мисленето ни, че дори е вдъхновила създаването на настолна игра!

За съжаление, завистта погубва не само този, който завижда, но много пъти и този, на когото завиждат. Не случайно се страхуваме да демонстрираме благополучие пред хора, за които знаем, че не ни обичат. Страхуваме, че може да ни завидят и да ни направят нещо лошо. Страхуваме се да показваме свободно, че сме щастливи и доволни.

Коренът на завистта е в нашето его. Ние просто отказваме да приемем, че някой друг има повече от нас, заслужава повече от нас, върви му повече, постигнал е повече, харесван е повече. Не искаме никоя глава да стърчи над нашата. И ако не можем да се изкачим по-нагоре, правим всичко възможно другите да слязат долу при нас.

Е, има ли лек срещу завистта? Отговора на точно този въпрос търсим в предаването.