Упражнение по вяра: Божията воля срещу моята воля – първа част

Как да познаем Божията воля?

Божията воля се разбира, когато отместим своята. Това твърди Морис Венден, който е изследвал въпроса и е обобщил 8 правила. Те не са всичко, защото Бог работи лично с всеки от нас. Но все пак могат да бъдат добър ориентир, ако се вълнувате от този въпрос.

Божията воля срещу моята воля – първа част

Божията воля и нашите мечти

Лесно е да разберем Божията воля, когато тя отговаря на желанията ни. Нали? Но когато ни води встрани от собствените ни планове и предпочитания, това се оказва трудно „упражнение“. В същото време може да се молим дълго и да настояваме Бог да ни покаже какво да правим. Но Той познава сърцата ни. Знае дали сме искрени, или просто ни се ще да одобри избора, който вече сме направили.

Божията воля и случаят Валаам

Така постъпва и Валаам. Той е Божи пророк, но обича паричките. Историята се развива на границата на Обещаната земя. Моавският цар Валак е доста обезпокоен. Пришълците, чийто лагер е от другата страна на Йордан, са голяма напаст. Валак не е сигурен, че армията му ще се справи с тях. Затова решава да използва специфична стратегия. Изпраща вестители до Валаам, които да му кажат: „Ето, народ излезе от Египет; ето, покриват лицето на земята и са разположени срещу мен. И така, ела сега моля ти се, прокълни ми този народ, защото са по-силни от мен, дано бих могъл да ги преодолея, за да ги поразим и да мога да ги изпъдя от земята; понеже зная, че онзи, когото ти благославяш, е благословен, а когото проклинаш, е прокълнат” (Числа 22:5, 6). На пръв поглед изглежда, че Валаам незабавно проумява Божията воля, но всичко се обърква…

Божията воля се разкрива в общуването с Бога

Познаваме ли Бога? Нужно е да отделяме време всеки ден, за да задълбочим познанството и връзката си с Него. Да разговаряме просто заради самия разговор дори когато не се нуждаем от нищо друго, освен от самия Него. Да Го слушаме да ни говори. Да общуваме с Него ден след ден. Само когато Го познаваме отблизо, можем правилно да разбираме Неговата воля. Да не се опитваме да „плуваме” на сухо. Да влезем във водата! Да се запознаем с най-добрия Приятел, Когото някога сме имали. И когато се изправим пред трудно решение, сърцето ни ще знае каква е Божията воля за живота ни.