Бъди готов – подготовка за края на света

Темата за края на света е интересна и тя се повдига често по различни поводи. Войни, природни бедствия, фантастичните представи за извънземни цивилизации, които един ден ще завладеят земята. Съществуват и различни представи за това как ще настъпи края. В зависимост от тях, всеки избира и начина, по който се подготвя за него.

подготовка за края

Подготовка за края според Исус Христос

Притчата, която Исус разказва в Евангелието от Матей е онова, което може да ни помогне да разберем коя е правилната и коя неправилната подготовка за края на света.

Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде. Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби. (Матей 24:44-51)

Слушайте в предаването „Библейски послания“ кратко обяснение на този пасаж от пастор Витан Вълев и какво е според него приложението му за нашия живот.
Витан Вълев живее в момента във Варна и работи като пастор вече повече от 20 години.