предавания

Произходът на злото

Исус Христос и дяволът – шести епизод на поредицата „Библейски курс“

На 15 февруари, 1947 година, Глен Чамбърс се качва на борда на самолет, отлитащ за Кито, столицата на Еквадор. Мечтата му е да работи за християнската мисионерска радиостанция „Гласът на Андите“. Но тази мечта никога не се осъществява. Самолетът, с който Чамбърс лети, катастрофира и той загива на място, заедно с останалите пасажери.

В деня на своето заминаване, Глен решава да изпрати кратко писмо до своята майка от летището в Маями. И понеже не успява да намери празен лист хартия, той откъсва рекламна страница от някакво списание. Надписът на рекламата е само една дума – „ЗАЩО?“, изписана по средата на страницата. Около тази дума Глен набързо надрасква своята последна бележка.

Майката на Чамбърс първо научава за неговата смърт и няколко дни след това получава писмото. Когато отваря пощенския плик и разгъва листа, първото, което вижда е въпросът, напечатан с едри черни букви: „ЗАЩО?“ Без съмнение този въпрос вече от няколко дни бушува в майчиното сърце.

Добрият Бог и злото в света

Как да обясним съществуването на злото в свят, създаден от Бог, за когото Библията казва, че е добър и ни обича? Откъде се е появило злото в нашия свят? Свещеното Писание дава своя отговор. Той не е лесен. Може да породи в нас още множество въпроси, но едно е ясно. Не Бог е източникът на злото. Съществува противник на Бога, който е внесъл тази зараза във вселената. И макар че не можем да си обясним как се е появила тя, можем да бъдем сигурни, че има решение за тази епидемия. 

Историята на злото не е описана никъде подробно и в завършен вид в Библията. Различни фрагменти и идеи са разпръснати навсякъде из нея. Когато те се изследват внимателно и се подредят и свържат като пъзел, можем да придобием известна представа откъде произлиза злото.

Повече по темата може да чуете в предаването от поредицата „Библейски курс“ от пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов.

Бог е любов, но как по-точно?

Исус Христос и Триединството – пети епизод на поредицата „Библейски курс“

Веднъж Августин се разхождал по плажа и размишлявал. Видял малко момче да копае дупка в пясъка. Теологът го заговорил и попитал защо копае тази дупка. Детето отвърнало, че иска да пресуши морето чрез нея. Августин се усмихнал и продължил по пътя си като размишлявал: „Значи момчето си мисли, че ще изпразни морето и ще го събере в малката пясъчна дупка, която е изкопал. Колко приличаме понякога на това детенце. Мислим си, че можем да съберем представата за безграничния Бог в нашите ограничени умове.“

Божията любов

Едно от най-трудно обяснимите неща за Бога е Неговата любов. Думите Му към всеки от нас са: „Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост“ (Еремия 31:3). Какво означава вечна любов? Можем ли ние, ограничените човешки същества, да си представим безкрайната вечност? Това са понятия, които са извън нашите способности за разбиране. Такава е и грижата и любовта на Христос към всеки от нас. И това не са само думи, записани в Библията. Това е Неговият живот, който Той е пожертвал на кръста за спасението на всеки от нас.

Но има въпрос, който е добре да си зададем. Когато все още няма сътворени същества; когато Бог все още е сам във вечността, как Той е любов? Как любовта, която не е себелюбие, но насочено към другите любящо взаимоотношение, може да съществува в Бога от вечността, когато все още няма нищо, което да бъде обичано от Него? Отговорът на този въпрос намираме в Библията чрез учението за Божието Триединство.

Божието Триединство

Библейската идея за Божественото Триединство ни представя, че Бог е един. Няма много богове, както учат различните езически и политеистични религии. Но въпреки че Бог е един, Библията разкрива, че вътре в единия Бог има множественост от три личности – Отец, Син и Светия Дух. Любовта между тези личности от вечността, когато няма все още нищо сътворено е отговорът, как така Бог е любов, а не себелюбие.

Повече относно библейското учение за Божието Триединство ще ви представят пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов в поредната тема от предаването „Библейски курс“ по Радио 3:16.

Прости правила за щастлива връзка

Професионални правила за непрофесионални щастливи двойки

Парадоксално е, но най-важната област от нашия живот е оставена изцяло на самообразованието. Никъде няма гимназии с преподаване на семейни отношения, факултети и катедри по семейство и брак. Професионално до тази тема се докосват само психолози и терапевти. Ние, „непрофесионалистите“ създаваме семейства „любителски“, обучени от мама и татко, съседите, книжките и интернет. Понякога дори и без това „обучение“. На огромното мнозинство двойки, на които предстои да станат семейство, им се струва много странно да чуят, че трябва да се „обучат“. На пръсти се броят организациите и специалистите, които предлагат редовно брачно и предбрачно консултиране. Особено в България.

Понякога медиите играят ролята на „семеен консултант“. И дори да не могат да бъдат консултанти в истинския смисъл на думата, могат поне да запалят сигнална лампичка в съзнанието на двойките, да им подскажат, че е добре да се обучат предварително. Защото да се ожениш, без да бъдеш обучен е точно толкова опасно (ако не и повече!), колкото да караш кола, без да бъдеш обучен.

Ключът на щастливата двойка е в спазването на правилата

Без претенции да изчерпваме всички важни неща, ви предлагаме пет простички съставки на стабилната щастлива връзка. Те не са нечувано откритие, нито резултат от сложни изчисления. Тези правила са изведени от самия живот по чисто емпиричен път, на принципа проба-грешка. Те са стрували много сълзи, недоразумения, рани и страдания на хиляди двойки, докато стигнат до тях. Колко прекрасно е да можем да ги научим наготово! Е, спазването им няма как да стане “наготово”, защото подобно на Правилника за движение по пътищата, правилата са едни и са за всички, но всеки сам стои на волана на своята кола и има право на избор – да ги спазва или не. И благополучното му придвижване от точка А до точка Б зависи не от точността на текстовете в Правилника, а в личното му съобразяване с тях. 

Така че, непременно изслушайте петте простички правила за щастлива връзка, а след това решете дали да ги приложите на практика.