Tel 032 633 533
Когато психологията чете Библията
Когато психологията чете Библията

Когато психологията чете Библията

Тодор Левтеров е пастор. Живял е на 4 континента и е стъпвал на петия. Образованието му е цел, самообразованието му е втора природа. Ако изброявам къде и какво е учил и специализирал, просто ще…

Виж целия текст

Начало на мъдростта – въведение в библейската книга Притчи

Хората се впечатляват, когато някой изрази мъдра мисъл или поговорка с дълбоко значение и поука. Кратките идеи, изпълнени с богато съдържание са привлекателни за всеки. Бързо и лесно се запомнят и се появяват услужливо,…

Виж целия текст