Един международен човек – интервю с д-р Жак Дукан

Има места по света, които често са наречени „кръстопът на народите“. Това са места, през които преминават различни цивилизации и всяка от тях оставя своя отпечатък и оцветява с влиянието си този международен център. Когато един човек се ражда и живее на такова място, той неизбежно става международен човек.

интервю с д-р Жак Дукан по Радио 3:16

Един международен човек – Жак Дукан

Кой е д-р Жак Дукан? Алжирец, французин, еврейн или американец? Всичко изброено заедно или казано с две думи – международен човек. Той не само е роден на кръстопът на няколко цивилизации. В неговото сърце има широко място за срещата с различни древни и съвременни култури. И от тази среща се ражда дарбата на един дълбок и посветен на истината библейски учен.
Според неговите думи: „фактът, че от младостта си бях изложен на конфронтация с други виждания ме подтикна да бъда по-взискателен интелектуално към моята вяра.“ Това го води до жажда за изучаване и изследване, което не остарява в сърцето му през десетилетията на неговия интензивен живот. Египтолог, хебраист, полиглот, теолог и екзегет, д-р Дукан е неуморен в посвещението си към книгата, която също можем да определим като международна – Библията. Наред със своята преподавателска работа върху библейския текст, той е плодотворен автор на множество книги и статии. Някои от тях са преведени и издадени на български език.

интервю с д-р Жак Дукан

Нов международен коментар на Библията

Едва ли може да бъде избран по-подходящ международен човек от д-р Дукан за главен редактор на новия международен коментар на Библията. С учени и теолози от целия свят като автори, коментарът на Библията с право ще носи своето наименование. И като един кръстопът на хора от различни култури, той ще може да предаде богатото съдържание на най-ценната книга на народите.

В интервюто, което Жак Дукан даде специално за радио 3:16. В предаването „Вярата днес“, ще чуете за процеса по създаването на този коментар. Ще разберете малко повече защо върху него се работи вече толкова години и кога се очаква той да бъде завършен и издаден. И разбира се, това е само малка част от интересните неща, които д-р Дукан сподели за българските слушатели.