И Господ иска пълна къща!

по мотиви от Лука 14:16-24

Вечерята на Бога! – това не е нова идея в дните на Исус. Още преди няколко столетия Исая – един от големите пророци – говори за нея. И ние днес, изкушени от ефектите на голямото кино, сякаш виждаме трейлър от изумителен филм:


И на този хълм ГОСПОД на Войнствата ще направи на всичките племена угощение от тлъсти ястия, угощение от стари вина, от тлъсти ястия, пълни с мозък, от отбрани стари вина.
И на този хълм Той ще отмахне покривалото, което покрива всичките племена, и завесата, която е простряна върху всичките народи.
Ще погълне смъртта навеки. И ще избърше Господ БОГ сълзите от всяко лице и ще отмахне позора на народа Си от цялата земя; защото ГОСПОД изговори това.
И в онзи ден ще кажат: Ето, това е нашият Бог, чакахме Го да ни спаси. Това е ГОСПОД, чакахме Го. Ще се радваме и ще се веселим в спасението Му.
Исая 25:6-9

Исус – на гости за вечеря

Лука 14:1 дава сведение за частна вечеря на Исус с един от видните фарисеи. Разговорът е спонтанен и по някое време гостът дава интересен съвет на своя домакин: Ако реши да прави обяд или вечеря, по-добре да покани, бедните, сакатите, куците и слепите! Логиката е праволинейна. Недостойните не могат да се отплатят. Доброто е безкористно. И домакинът ще бъде благословен.
Сцената е готова за появата на тази удивителна притча и ученията, които представя.

Обикновени хора вечерят с Бога

В Близкия изток един аристократ или цар споделя трапезата си само с равен на него. Изобщо не е в реда на нещата високопоставените да се хранят с обикновените. Затова в тази история Исус очевидно скъсва с културата. Бог кани семпли хора, белязани от недъг или бедност и откровени грешници да вечерят с Него. И в разрез с всяка норма на етикета, Той ги приветства лично и ги настанява на почетните места. Неговото желание е тези, които Го обичат, да са най-близо до Него. За Бога всичко е в отношенията.

Две покани

Забелязахте ли, че в тази история става въпрос за две покани. Едната е отправена предварително. А другата – когато вечерята вече е готова. Това е нормално за консервативната култура в Близкия изток. Всъщност хората няма да дойдат, ако не получат втора покана, за да се уверят, че първата не е изпратена по погрешка.

Първата покана изисква отговор с предварително съгласие. Ако възнамерявате да присъствате, вие отговаряте любезно. В зависимост от това колко души са приели поканата, домакинът подсигурява достатъчно храна, пресмята колко слуги са му необходими и колко вино трябва да купи. Ако са приели първата покана, гостите са длъжни да се явят. Втората покана всъщност казва: „Елате, всичко е готово“.

Не са извинения, а оскърбления

Шокиращо е, че тези, които са приели поканата, сега предлагат извинения. Всъщност оправданията са много повече от това. Те са откровени лъжи, с които поканените отхвърлят не само на поканата, но и царя.

Първият твърди, че трябва да инспектира току-що закупената от него земя. Придобиването на земя в Близкия изток е дълъг процес, който отнема месеци, понякога години. Подобни проверки се правят преди самата покупка. Какво може да се направи после? След дъжд качулка!

Вторият трябва да отиде да тества пет впряга волове. Отново, изпробването на стоката, се случва преди сделката. Колко е разумно да си купиш вол, без да знаеш дали ще върши работа? А още повече 5 впряга. Наистина трябва да си пишман бизнесмен, за да го правиш на сляпо доверие.

Третият се измъква от празника, като се оправдава с млада жена. Току-що се бил оженил. Но в една селска общност два празника не стават едновременно. Времето се договаря, за да се случат един след друг. Затова въпросната сватба е в миналото. Мъжът е женен. И със сигурност би могъл да отдели няколко часа, за да присъства на царския банкет.

Покана за куцо и сакато
Да няма грешка?

Божията покана отива при „избраните“, които приемат първата покана, но отказват втората. Сега царят изпраща нова покана до „неизбраните“ – всички, които се скитат по улиците – бедните, сакатите, слепите и куците. В очите на благочестивия евреин тези хора са проклети, защото са грешници или синове и дъщери на грешници. Те са същите, за които фарисеите правят проблеми на Исус. Как си позволява да яде с бирниците и грешниците!

Колко е тъжно, когато хората са заклещени в самомнението си, в своята теология или религия, като вярват, че са единствените, достойни за поканата.

На една маса с Бога

Можеш ли да си представиш какво е усещането да знаеш, че Господ е приготвил вечеря специално за теб? Можеш ли да си представиш радостта и еуфорията да общуваш на маса с Исус?

На масата има място за теб!
Ела да се насладиш на храната.
Ела да се насладиш на общуването.
Наслади се на компанията на твоя Бог.