Изграждай и защитавай – въведение в библейската книга Неемия

Ако някой се опитва да сипе отрова в питието ви, от чия ръка бихте приели чашата? Великият персиийски цар Артаксеркс си е избрал един чужденец – Неемия. И макар да не знаем подробности за произхода му, престижната позиция на доверие, с която е натоварен, говори сама по себе си за неговия характер. Разбира се, в едноименната му книга това е само първото от нещата, с които ни впечатлява.

Примерът на Неемия

Примерът на Неемия

Въпреки че остава в Персия, след като на изгнаниците им е разрешено да се завърнат в родината си, сърцето му е запленено от каузата на Божия народ. Неемия е готов да жертва много. Намира не само време и средства, благодарение на своята позиция, но лично се ангажира да извърши това, което може, за да помогне за делото на своя народ. Той не е свещеник, нито пророк, а светски служител на висок пост в езическия царски двор. Но това не го спира да поеме инициативата да поведе група юдеи към Ерусалим, за да изградят отново стените му. Напротив, той използва своето положение в двора и своите експертни лидерски способности за възстановяването, оцеляването и защитата на народа си.

Неемия е пример за себеотрицание и готовност за жертва на личното положение в името на Бога. Той води другите с усърдието си да работи за каузата. В същото време няма никаква претенция за заслуги, но отдава целия принос за успеха на Бога.

Бог си служи с всякакви хора, а това означава, че може да си послужи и с вас. Готови ли сте да бъдете едно добро влияние, което Той да използва за делото Си? Не се подценявайте. Той не е ограничен от вашите ограничения. В действителност ви е поставил там, където сте в момента с определена цел.

Слушайте въведението към библейската книга на Неемия, представено от пастор Венцислав Панайотов.