Как да познаем Божията воля: Отворените врати – част 8

Отворени врати

Стигнахме до последната стъпка в разбирането на Божията воля в живота ни, според списъка на Морис Венден. Ето предишните седем:

  1. Да нямаме собствена воля по даден въпрос.
  2. Да не се ръководим от чувствата.
  3. Да прибягваме до Божието Слово както за информация, така и за общуване.
  4. Да вземаме предвид създадените от провидението обстоятелства.
  5. Да се съветваме с благочестиви приятели.
  6. Да се молим за решението.
  7. Да вземем решение и да кажем на Бога какво сме решили въз основа на доказателствата, събрани от предишните стъпки.
  8. И последно: да действаме въз основа на взетото решение, като се съобразяваме с отварящите се врати. Да вървим напред, сякаш сме взели правилното решение, но да поканим Бог да ни спре, ако по някаква причина сме пропуснали да забележим Неговите сигнали.

Тази последна стъпка може да е особено вълнуваща, тъй като ни дава възможност да наблюдаваме как Бог действа в живота ни. Може и да е смущаваща, ако сме тръгнали след грешното решение. Но все пак ще открием, както и мнозина преди нас, че Бог си остава най-добрият експерт по „вратите на живота“.

Божията воля: Отворените врати

Затворени врати

Бог знае как да отваря и затваря врати. Ако Той отвори врата, никой не може да я затвори. Ако я затвори, никой няма силата да я отвори. Какво да направим, ако преминем през осемте стъпки за разбиране на Божията воля, но вратите очевидно се затварят пред нас? Тогава е най-добре да се върнем назад и сериозно да преосмислим решението си. Налага се да пренаредим играта, да прегледаме всичко отново и да преосмислим позицията си. Колкото и да е смущаващо, библейският прецедент показва, че понякога Божията воля е да вървим напред, макар за известно време да изглежда, че това е невъзможно!

Ако се стремим да разберем Божията воля в живота си, ще има случаи, когато ще трябва да чакаме, както и моменти – когато отговорът ще идва незабавно. Можем да сме благодарни и за двете възможности. Не само отворените, но и затворените врати са част от Божия план за живота ни. Можем да разберем много неща за Неговата воля, когато наблюдаваме „вратите“. Възможно е да сме направили много грешки при вземането на решения. И това не е краят на добрите новини. Факт е, че всички грешим! Има обаче една грешка, която не можем да си позволим – фатално е да спрем да се молим! Именно чрез общуването с Бога разпознаваме Неговата воля за нас. И освен това, Го опознаваме – истинската сърцевина на вечния живот!